Xylomyid definition

(zoology) Any member of the Xylomyidae.
noun
0
0
Advertisement

Other Word Forms

Noun

Singular:
xylomyid
Plural:
xylomyids