Xanthomonadaceae definition

A taxonomic family within the order Xanthomonadales.
pronoun
0
0
Advertisement