Tumbezia definition

A taxonomic genus within the family Tyrannidae.
pronoun
0
0
Advertisement