Rzeczpospolita meaning

The Polish endonym referring to the Polish State, "Rzeczpospolita Polska", the official Polish name for the Republic of Poland.
pronoun
0
0
I Rzeczpospolita, in reference to the Polish–Lithuanian Commonwealth (1569–1795).
pronoun
0
0
II Rzeczpospolita, in reference to the Second Polish Republic (1918-1939).
pronoun
0
0
III Rzeczpospolita, in reference to the current Third Polish Republic (1989-)
pronoun
0
0
Advertisement

Origin of rzeczpospolita

  • From Polish rzeczpospolita (“republic, commonwealth”)

    From Wiktionary