Pyrazoxyfen definition

The herbicide 2-[4-(2,4-dichlorobenzoyl)-1,3-dimethylpyrazol-5-yloxy]acetophenone.
noun
0
0
Advertisement