Azerbaijani-turkic definition

Azeri; the Southern Turkic language of Azerbaijan.
pronoun
0
0
Advertisement