Hymenosomatid definition

(zoology) Any member of the Hymenosomatidae.
noun
0
0
Advertisement

Other Word Forms

Noun

Singular:
hymenosomatid
Plural:
hymenosomatids