Hyaloperonospora definition

A taxonomic genus within the family Peronosporaceae.
pronoun
0
0
Advertisement