Evania definition

A taxonomic genus within the family Evaniidae — certain ensign wasps.
pronoun
0
0
Advertisement