Sentence Examples


  • See de Jonge, Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen; I.
  • 35 1; Entwurf einer geographisch-geologischen Beschreibung der Insel Celebes (Wiesbaden, 1901); Reisen in Celebes, 1893-1896, 1902-1903 (Wiesbaden, 1905); Versuch einer Anthropologie der Insel Celebes (Wiesbaden, 1906); C. van der Hart, Reize rondon het Eiland Celebes (The Hague, 1853); Capt.
  • Riedel, Het landschap Boeool, Noord Selebes (1872); and "Die Landschaften Holontalo, Limoeto," &c., in Zeitschr.
  • Dienaar Johan Francken (1620); Historie van het leven en sterven van den Heer Johan van Olden Barneveldt (1648); Groen van Prinsterer, Maurice et Barneveldt (1875); J.
  • Telting, Het Oudfriesche Stadrecht (The Hague, 1882); P. J.
 

How would you define het? Add your definition here.

comments powered by Disqus