Red-kite definition

A predator bird of the kite (Accipitridae) family, Milvus milvus.
noun
0
0
Advertisement

Other Word Forms

Noun

Singular:
red-kite
Plural:
red kites