Gum-tree definition

Any of various trees that yield gum, as the sweet gum, tupelo, eucalyptus, etc.
noun
0
0
A eucalyptus tree.
noun
0
0
Advertisement

Other Word Forms

Noun

Singular:
gum-tree
Plural:
gum-trees