Galpagos-tortoise Definition

noun

Chelonoidis nigra, a tortoise native to the Galápagos archipelago.

Wiktionary