Waterfinder Definition

wôtər-fīndər, wŏtər-
noun
A dowser.
American Heritage
Synonyms:
Advertisement