Waterfinder definition

wôtər-fīndər, wŏtər-
A dowser.
noun
0
0
Advertisement