Kaiak definition

Obsolete spelling of kayak.
noun
0
0
Advertisement

Other Word Forms

Noun

Singular:
kaiak
Plural:
kaiaks