Heterochromosome definition

hĕtə-rō-krōmə-sōm
A sex chromosome.
noun
0
0
noun
0
0
A sex chromosome.
noun
0
0
(genetics) A chromosome rich in heterochromatin.
noun
0
0
(genetics) A sex chromosome.
noun
0
1
Advertisement

Other Word Forms

Noun

Singular:
heterochromosome
Plural:
heterochromosomes

Origin of heterochromosome