Kodori definition

A river in Abkhazia, flowing through the Kodori Gorge.
pronoun
0
0
Advertisement

Alternative Forms

Alternative Form of kodori - kodor