Elbow-bone definition

(anatomy) Olecranon, at the elbow end of the ulna.
noun
0
0
(anatomy) Ulna, the main forearm bone.
noun
0
1
Advertisement