Sentence Examples


  • The woman introduced herself as Annie Mae Wilkie and informed us she was the treasurer of Brockville, in addition to holding several other positions.
  • Mae sawl un o'r ffactorau hyn yn deillio o'r tu allan i'r ysgol, ond cânt yr effaith fwyaf yn yr ystafell ddosbarth.
  • Mae sawl un o'r ffactorau hyn yn deillio o'r tu allan i'r ysgol, ond cânt yr effaith fwyaf yn yr ystafell ddosbarth.
  • From their home south carolina and anna mae a. Take the time home insurance michigan owner quote are some goods.
  • Mae dau fater yn codi yn hynny o beth.

How would you define mae? Add your definition here.

comments powered by Disqus