Salmonidae meaning

A taxonomic family within the order Salmoniformes — the salmon, trout etc..
pronoun
0
0
Advertisement

Origin of salmonidae

Salmo +‎ -idae