Saile definition

Obsolete spelling of sail.
noun
0
0
Obsolete spelling of sail.
verb
0
0
Advertisement

Other Word Forms

Noun

Singular:
saile
Plural:
sailes