Pygalgia definition

(rare, pathology) Pain in the buttocks.
noun
0
0
Advertisement