Kilocycle definition

kĭlə-sīkəl
A thousand cycles (of any periodic phenomenon)
noun
0
0
(elliptically) A thousand cycles per second; a kilohertz.
noun
0
0
Kilohertz.
noun
0
1
noun
0
1
Advertisement

Other Word Forms

Noun

Singular:
kilocycle
Plural:
kilocycles