Sentence Examples


  • Methyl orange (helianthin, gold orange, Mandarin orange), (CH 3) 2 N C 6 H 4 N 2 C 6 H 4 SO 3 Na, is the sodium salt of paradimethylaminobenzene-azo-benzene sulphonic acid.