Dasyuromorphia Definition

pronoun

A taxonomic order within the infraclass Metatheria — the Tasmanian devil and other carnivorous marsupials.

Wiktionary

Origin of Dasyuromorphia

  • From Dasyurus +‎ -morphia.

    From Wiktionary

Find Similar Words

Find similar words to dasyuromorphia using the buttons below.

Words Starting With

Words Ending With

Unscrambles

dasyuromorphia