Dasyuromorphia meaning

A taxonomic order within the infraclass Metatheria — the Tasmanian devil and other carnivorous marsupials.
pronoun
0
0
Advertisement

Origin of dasyuromorphia

From Dasyurus +‎ -morphia.