Brezhnevite meaning

A supporter of Leonid Ilyich Brezhnev (1906-1982), General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union from 1964 to 1982.
noun
0
0
Advertisement

Origin of brezhnevite