Sentence Examples


  • Kami mengakui bahawa orang yang diinspirasikan kadang-kadang boleh silap, tetapi buku yang diinspirasikan oleh Allah (nazil) itu tidak akan sekali-sekali !
  • Berdasarkan penjelasan ini, kami tidak dapat menerima bahawa dalam jangkamasa 20 tahun sebarang perubahan atau pembetulan adalah amat perlu.
  • Baru-baru ini kumpulan tutor saya dan tutor-tutor kami telah berkumpul dan mengadakan majlis makan dan suai kenal.
  • Sekali lagi kami memohon dan mencabar pembaca untuk membuat kesimpulan hanya setelah selesai membaca semua maklumat yang terkandung.
  • Baru-baru ini kumpulan tutor saya dan tutor-tutor kami telah berkumpul dan mengadakan majlis makan dan suai kenal.

How would you define kami? Add your definition here.

comments powered by Disqus

Also Mentioned In