Sentence Examples


  • In more modern times appeared Tidsskrift for Litteratur og Kritik (1832-1842, 1843); Maanedsskrift for Litteratur (1829-1838); Nord og Syd (1848-1849) of Goldschmidt, succeeded by Ude og Hjemme, and the Dansk Maanedsskrift (1858) of Steenstrup, with signed historical and literary articles.