Otalgia definitions

ō-tăl'jə
Pain in the ear; earache.
noun
8
0
An earache; pain in the ear.
noun
7
0
Pain in the ear; earache.
noun
5
0
(pathology) Earache.
noun
0
0

Origin of otalgia

ot- +"Ž -algia