Osmidrosis definition

Body odour.
noun
0
0
Advertisement