Lysdexia definitions

(humorously) Dyslexia.
noun
0
0
(informal) Being prone to metathesis in reading, writing, or speech due to (real or imagined) dyslexia.
noun
0
0
Advertisement

Origin of lysdexia

Humorous formation from dyslexia by metathesis as if due to dyslexia.