Leukoma definition

lo͝okōmə
A dense, white opacity of the cornea, caused by injury or inflammation.
noun
0
0
Alternative form of leucoma.
noun
0
0
Advertisement

Other Word Forms

Noun

Singular:
leukoma
Plural:
leukomas, leukomata