Kainga definition

Maori village.
noun
0
0
Advertisement

Other Word Forms

Noun

Singular:
kainga
Plural:
kaingas