Gastrodynia definition

(pathology) Gastralgia (stomach pain)
noun
0
0
Advertisement