Sentence Examples


  • Een destroyed by sudden and violent deaths.
  • Kuyper, De Post-Arta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht, een historische Studie (Amsterdam, 1899, new material); J.
  • Verbeek, Topographische en geologische Beschrijving van een Deel van Sumatra's Westkust, with atlas (Batavia, 1883);; similar work dealing with south Sumatra, Jaarb.
  • Veth, Een Nederlandsch reiziger op Zuid Celebes (Amsterdam, 1875); J.