Barszcz Definition

noun
Wiktionary

Origin of Barszcz