Sentence Examples


  • Oluf Nielsen, Kjobenhavns Historie, iii.
  • See Just Matthias Thiele, Christian den Ottende (Copenhagen, 1848); Yngvar Nielsen, Bidrag til Norges Historie (Christiania, 1882-1886).
  • See Cecilia Math-Holmberg, Carl XV., som enskild man, konung och konstncir (Stockholm, 1891); Yngvar Nielsen, Det norske og svenske Kongehus fra 1818 (Christiania, 1883).
  • Nielsen, Die altarabische Mondreligion (1904); D.
  • Nielsen, Neue Katabanische Inschriften (1906); E.