Van-der-waals meaning

vän də vȧlz
1837-1923; Du. physicist.
proper name
0
0
Advertisement