Sentence Examples


  • Hansen, Landn¢m i Norge (Christiania, 1904); J.
  • Wicklund, De Svenska nomadlapparnas flyttningar till Norge i cilore och nyare tid (Upsala, 1908); see also Sweden.