Nitrostryene definition

(organic chemistry) Any nitro derivative of styrene.
noun
0
0
Advertisement

Other Word Forms

Noun

Singular:
nitrostryene
Plural:
nitrostryenes