Sentence Examples


  • 1887-1901); Bering-LUsberg, Kobenhavn i gamle Dage (ibid.
  • Nielsen, Kobenhavns Historie oz Beskrivelse (Copenhagen, 1877-1892); C. Bruun and P. Munch, Kobenhavn, Skrilding of dets Historie, &c. (ibid.
 
 

WORDS NEAR København IN THE DICTIONARY