Sentence Examples


  • Oxenstjerna, Skrifter och Brefvexling (Stockholm, 1900, &c.); G.
  • Rydfors, De diplomatiska fOrbindelserna mellan Sverige och England 1624-1630 (Upsala, 1890).
  • Von Diiben, Om Lappland och Lapparne (Stockholm, 1873), with list of over 200 authorities; C. Rabot, "La Laponie suedoise d'apres les recentes explorations de MM.
  • Wicklund, De Svenska nomadlapparnas flyttningar till Norge i cilore och nyare tid (Upsala, 1908); see also Sweden.
  • Ekholm, Om klimatets andringar i geologisk och historisk tid.
 

How would you define och? Add your definition here.

comments powered by Disqus